Minskad klimatpåverkan genom samåkning

Hjälp dina anställda att pendla hållbart samtidigt som de sparar pengar. Med Ezerides carpooling-app kan kollegor, grannar eller främlingar samåka med andra till jobb och tågstation. Användare väljer om de vill köra själva och bjuda in medresenärer, eller hitta andra att åka med. Självklart går det att acceptera och tacka nej till resor. Rutten och kostnader beräknas automatiskt och betalning sker via Swish.

Ladda ner Ezeride Carpooling app

Många vinster med samåkning

  • När fler samåker minskar utsläppen

  • Färre bilar på stadens gator

  • Anställda får en billigare pendling till jobbet

  • Ezeride Carpooling hjälper företag att nå sina hållbarhetsmål

Så funkar det

Bestäm rutt och tid

Välj om du vill vara passagerare eller den som kör.

Bli matchad med andra

Vår AI hittar medresenärer utifrån kriterier som arbetsplats och/eller genus.

Åk tillsammans

Att samåka sparar både pengar och utsläpp.

Betala eller få betalt och se CO2-avtryck

Appen räknar automatiskt ut kostnader och ger dig statistik på din påverkan.